Warunki świadczenia usług

Witryna i materiały na niej (w tym cała własność intelektualna dowolnego rodzaju, zarejestrowana lub niezarejestrowana, w tym rysunki, projekty, ilustracje, zdjęcia, filmy, ścieżki dźwiękowe, tekst pisany, logotypy, znaki towarowe) są wyłączną własnością SODA MAKEUP. Użytkownik nie może reprodukować za pomocą jakichkolwiek środków lub procesów (z wyjątkiem wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie), w całości lub w części, rozpowszechniać, publikować, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, modyfikować lub sprzedawać jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej.

Zgadzasz się, że wszelkie opinie, recenzje, sugestie, projekty, koncepcje, zdjęcia, referencje i inne przedmioty lub materiały (z wyjątkiem Twoich danych osobowych) ujawnione lub przesłane za pośrednictwem tej witryny lub w inny sposób („przesłane treści”) nie są poufne ani praw własności do Ciebie i mogą być używane bez ograniczeń lub rekompensaty. .

Przesyłając zgłoszenie, przyznajesz wszelkie prawa, tytuły i interesy, w tym prawa autorskie, do zgłoszenia niewyłączne, nieodpłatne, wieczyste, nieodwołalne i w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia prace pochodne, rozpowszechniać, wyświetlać i w inny sposób w pełni wykorzystywać takie zgłoszenia. Nie ma obowiązku (i) zachowania poufności jakichkolwiek Zgłoszeń; (ii) wypłacić Tobie lub komukolwiek jakiekolwiek wynagrodzenie za jakiekolwiek zgłoszenie lub za wykorzystanie zgłoszenia; lub (iii) odpowiedzieć lub potwierdzić jakiekolwiek zgłoszenie. Oświadczasz i gwarantujesz, że żadne przesłane przez Ciebie informacje nie naruszą żadnych praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, prywatności ani innych praw osobistych lub praw własności. Przesyłając zgłoszenie, zgadzasz się, że masz prawo (ale nie obowiązek) do kopiowania, publikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania takiego zgłoszenia w dowolnym celu, w tym między innymi w celach reklamowych, promocyjnych, opracowywania produktów lub w innych celach komercyjnych, bez wynagrodzenia Tobie lub jakiejkolwiek innej osobie. Ponosisz i pozostaniesz wyłącznie odpowiedzialny za treść każdego przesłanego przez siebie zgłoszenia.

Dla każdego produktu wybranego na stronie internetowej zostanie wyświetlona strona podsumowująca, która może zawierać zdjęcie produktu, jego kolorystykę i referencje, cenę jednostkową, zamówioną ilość oraz całkowitą kwotę należną za zamówienie. Przed złożeniem zamówienia, klikając przycisk „Kup”, potwierdź, że te informacje dokładnie odzwierciedlają Twój wybór. Po potwierdzeniu zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji.

Chociaż podejmujemy kroki, aby zapewnić, że kolorystyka, projekt i styl naszych produktów na zdjęciach lub innych przedstawieniach wyświetlanych na stronie internetowej są reprezentatywne dla oryginalnych produktów, mogą wystąpić różnice ze względu na techniczne ograniczenia reprodukcji kolorów na Twoim sprzęcie komputerowym i/lub drobne aktualizacje podczas produkcji. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub niedokładności na zdjęciach lub innych przedstawieniach produktów wyświetlanych na stronie internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów, skontaktuj się z obsługą klienta.

Serwis i jego zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do witryny internetowej lub produktów oferowanych za pośrednictwem witryny internetowej ani do towarów sprzedawanych użytkownikowi. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności, i nie ma żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, które rozszerzają poza opisem towaru zawartym na naszym potwierdzeniu zamówienia.

Nie ograniczając ogólności powyższego, nie oświadczamy, nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że:

(a) witryna jest wolna od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych materiałów destrukcyjnych lub złośliwego kodu;

(b) informacje zawarte na stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne; lub

(c) strona internetowa jest wolna od wad lub że wszelkie nieścisłości lub wady zostaną poprawione.

Korzystając ze strony internetowej, zgadzasz się, że korzystasz z niej na własne ryzyko, że przyjmujesz pełną odpowiedzialność za utratę użytkowania, utratę danych i koszty związane z wszelkimi niezbędnymi serwisami lub naprawami dowolnego sprzętu i/lub oprogramowania, które używasz w związku z tą witryną i że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z, spowodowane lub związane z korzystaniem z witryny. Jedynym środkiem zaradczym przeciwko SODA MAKE UP w przypadku niezadowolenia z witryny jest zaprzestanie korzystania z witryny.

Tam, gdzie obowiązujące prawo nie zezwala na wyłączenie gwarancji dorozumianych, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia gwarancji mogą nie mieć zastosowania.