Polityka prywatności

Polityka prywatności reguluje wykorzystanie wszelkich danych osobowych, które przekazujesz nam na tej stronie internetowej lub są one gromadzone w inny sposób podczas korzystania z witryny.

Ta strona internetowa nie jest przeznaczona do wyłącznego użytku przez osoby nieletnie. Korzystając ze strony, zgadzasz się, że masz ukończone 18 lat lub korzystanie z witryny jest kontrolowane przez osobę pełnoletnią. Ponadto nie gromadzimy ani nie zabiegamy świadomie o dane osobowe osób poniżej 18 roku życia ani świadomie nie zezwalamy takim osobom na rejestrację konta online lub publikowanie danych osobowych na stronie internetowej bez uprzedniej zgody rodzica.

Bez ograniczania warunków polityki prywatności, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy zachować wszelkie przekazy lub komunikację za pośrednictwem strony internetowej (lub obsługi klienta), a także możemy ujawnić takie dane, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie zachowanie lub ujawnienie jest niezbędne do (1) przestrzegania procesu prawnego, (2) egzekwowania niniejszych warunków użytkowania, (3) odpowiedzi na roszczenia, że takie dane naruszają prawa innych osób lub (4) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego SODA MAKEUP , jej pracowników, użytkowników lub odwiedzających witrynę oraz ogółu społeczeństwa.

Jak się z nami skontaktować

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej polityki są mile widziane i należy je kierować na adres info@sodamakeup.com .

Możesz również wysłać list pocztą na adres:

IFD Fragrance Distribution Co. Limited
11 Grigori Afxentiou str
Mesa Geitonia Centro Imperio, biuro 101
Limassol 4003
Cypr