Nota prawna

Witryna może zawierać łącza do witryn osób trzecich, które nie są obsługiwane ani kontrolowane. Wszystkie takie łącza są podawane wyłącznie dla wygody i nie są i nie powinny być interpretowane jako wyraźne lub dorozumiane poparcie dla takich witryn internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek produktów lub usług, które mogą być na nich oferowane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, dostępność lub w inny sposób w związku z takimi witrynami osób trzecich. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące stron internetowych osób trzecich należy kierować do właścicieli lub operatorów takich stron. Prosimy o zapoznanie się z warunkami, które mogą być nałożone przez takie witryny, ponieważ mogą one różnić się od niniejszych warunków użytkowania.

Licencjobiorca nie może używać żadnych automatycznych urządzeń, programów ani metodologii (w tym między innymi „page-scrape”, „robotów” lub „pająków”) ani żadnych podobnych lub równoważnych procesów ręcznych w celu uzyskiwania dostępu, pozyskiwania, kopiowania lub monitorować jakąkolwiek część witryny, aby uzyskać lub próbować uzyskać jakiekolwiek materiały, dokumenty lub informacje za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania takiej działalności.

Nie możesz próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji strony internetowej lub jakichkolwiek innych systemów lub sieci połączonych ze stroną internetową poprzez włamania hakerskie, „wydobywanie hasła” lub w jakikolwiek inny bezprawny sposób.

Ponadto nie możesz sondować, skanować ani testować podatności witryny lub jakiejkolwiek sieci połączonej z witryną, ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w witrynie. Nie możesz odwrócić wyszukiwania, śledzić ani starać się prześledzić żadnych informacji o jakimkolwiek innym użytkowniku lub odwiedzającym witrynę lub innym kliencie, ani wykorzystywać witryny lub jakiejkolwiek usługi lub informacji udostępnianych lub oferowanych przez lub za pośrednictwem witryny, w jakikolwiek sposób, gdy celem jest ujawnienie jakichkolwiek informacji, w tym między innymi osobistej identyfikacji lub informacji innych niż własne informacje, zgodnie z postanowieniami strony internetowej.

Zgadzasz się nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani procedury do zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego działania strony internetowej lub jakiejkolwiek transakcji przeprowadzanej na stronie internetowej lub korzystania z witryny przez jakąkolwiek inną osobę.

Nie możesz korzystać ze strony internetowej w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze warunki użytkowania lub w celu nakłaniania do wykonania jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub innej działalności, która narusza prawa MAKIJAŻ SODOWY lub inne.

Wszystkie oferty produktów wyświetlane na stronie są uzależnione od dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany elementów proponowanych na stronie internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Staramy się informować o dostępności produktów w momencie składania zamówienia, ale czasami mogą wystąpić błędy, w tym w przypadku jednoczesnego składania zamówień tego samego produktu przez kilku klientów. Jeśli produkt nie jest dostępny bez istotnego opóźnienia po złożeniu zamówienia, zostaniesz o tym poinformowany e-mailem lub telefonicznie i będziesz mógł poczekać, aż produkt będzie dostępny lub anulować zamówienie. Jeśli zdecydujesz się anulować zamówienie, wszelkie już pobrane kwoty zostaną zwrócone. SODA MAKEUP nie ponosi odpowiedzialności, jeśli produkty nie są dostępne w magazynie lub w inny sposób niedostępne.

Zgodnie z przepisami UE, aby dokonać zakupu w serwisie, musisz mieć ukończone 18 lat, a dokonując zakupu oświadczasz, że masz ukończone 18 lat.

Dane zbierane przez serwis określają warunki transakcji pomiędzy SODA MAKEUP a jej klientami. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy SODA MAKEUP a jej klientami w związku z transakcją zawartą w serwisie, a z zastrzeżeniem prawa SODA MAKEUP do anulowania lub nieprzyjęcia zamówienia, warunki transakcji stanowią dane gromadzone przez serwis.

Wszystkie ceny wszystkich produktów na stronie podane są w euro i nie zawierają podatków ani kosztów wysyłki (patrz "Wysyłka i dostawa"). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen produktów oferowanych na stronie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik zostanie obciążony cenami wyświetlanymi na stronie internetowej w momencie potwierdzenia zamówienia, pod warunkiem, że zamówione towary były w tym czasie dostępne, jednak zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia lub anulowania zamówienia według naszego wyłącznego uznania z dowolnego powodu bez odpowiedzialności , w tym jeśli produkty są niedostępne, mają nieprawidłową cenę lub są w inny sposób nieprawidłowo opisane.

Pobieramy i pobieramy podatki stanowe, lokalne i powiatowe za transakcje internetowe na podstawie adresu wysyłki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Oszacowanie tych podatków zostanie podane podczas procesu składania zamówienia, a rzeczywisty podatek od sprzedaży (jeśli istnieje) zostanie obliczony po wysłaniu zamówienia i może różnić się od szacunkowego podatku. Obowiązujące podatki będą stosowane do zamówień wysyłanych do dowolnego miejsca, w którym jesteśmy zobowiązani do pobierania podatków. Jeśli nie jesteśmy zobowiązani do pobierania podatków, Twoim obowiązkiem jest określenie i zapłacenie wszelkich podatków związanych z użytkowaniem lub podobnych podatków.

Jesteś zobowiązany do zapłaty za każde zamówienie złożone na stronie natychmiast po potwierdzeniu zamówienia. Twoje zamówienie zostanie przetworzone do wysyłki dopiero po zweryfikowaniu metody płatności i otrzymaniu autoryzacji do przetworzenia płatności. Akceptujemy tylko płatność kartą płatniczą lub kredytową. Wszystkie zamówienia są płatne w EUR. Akceptujemy kilka metod płatności, w tym karty kredytowe: Mastercard, Visa.

Jeśli którykolwiek z produktów w Twoim zamówieniu jest niedostępny, obciążymy Cię tylko cenami, podatkami i kosztami wysyłki za dostępne towary.

Jeśli SODA MAKEUP podejmie jakiekolwiek kroki prawne przeciwko Tobie w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków użytkowania, SODA MAKEUP będzie uprawniona do odzyskania od Ciebie, a Ty zgadzasz się zapłacić, wszystkie uzasadnione honoraria adwokackie i koszty takiego działania, dodatkowo do wszelkich innych ulg przyznanych SODA MAKEUP. Zgadzasz się, że SODA MAKEUP nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zakończenie Twojego dostępu do strony internetowej w wyniku jakiegokolwiek naruszenia naszych warunków, w tym warunków użytkowania, warunków sprzedaży, warunków dodatkowych i prywatności polityka.

Nasze warunki, w tym warunki użytkowania, warunki sprzedaży i dodatkowe warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem UE, bez względu na zasady kolizji praw, i będą regulować wszystkie kwestie wynikające z lub związane do warunków użytkowania lub warunków sprzedaży, w tym między innymi do ich ważności, interpretacji, konstrukcji, wykonania i egzekwowania. W przypadku sporu, sąd handlowy Francji/Wielkiej Brytanii będzie miał wyłączną jurysdykcję i niniejszym zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji takiego sądu, a Ty nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzekasz się i zgadzasz się nie wnosić i nie domagać się w żadnym takim sądzie, powództwo, pozew lub postępowanie wniesione do takiego sądu zostało wniesione na niewygodnym forum. SODA MAKE UP jest uprawniona do dochodzenia i uzyskania nakazu sądowego lub innego słusznego zadośćuczynienia w celu ochrony swoich praw wynikających z niniejszej Umowy bez konieczności składania kaucji lub poręczenia.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie warunków użytkowania, warunków sprzedaży lub warunków dodatkowych zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w zakresie dozwolonym przez prawo.