Algemene voorwaarden

De website en het materiaal op de website (inclusief alle intellectuele eigendom van welke aard dan ook, geregistreerd of niet-geregistreerd, inclusief tekeningen, ontwerpen, illustraties, foto's, video's, soundtracks, geschreven tekst, logo's, handelsmerken) zijn het exclusieve eigendom van SODA MAKEUP. U mag op geen enkele manier of proces (behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald), geheel of gedeeltelijk reproduceren, distribueren, publiceren, verzenden, afgeleide werken maken op basis van, wijzigen of verkopen van materiaal op de website.

U stemt ermee in dat alle feedback, recensies, suggesties, ontwerpen, concepten, foto's, getuigenissen en andere items of materialen (behalve uw persoonlijke informatie) die via deze website of op andere manieren worden bekendgemaakt of ingediend ("inzendingen") noch vertrouwelijk zijn noch eigendom van u en mag zonder beperking of vergoeding worden gebruikt.

Door een inzending te doen, verleent u aan alle rechten, titels en belangen, inclusief auteursrechten, in de inzending een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te creëren afgeleide werken van, distribueren, weergeven en anderszins volledig exploiteren van dergelijke inzendingen. Er is geen verplichting (i) om een Inzending vertrouwelijk te houden; (ii) om u of iemand een vergoeding te betalen voor een inzending of voor het gebruik van een inzending; of (iii) om op een inzending te reageren of deze te bevestigen. U verklaart en garandeert dat geen enkele inzending die u doet, enig recht van derden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Door een inzending in te dienen, stemt u ermee in dat het recht (maar niet de verplichting) om een dergelijke inzending voor welk doel dan ook te kopiëren, publiceren, distribueren of gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot reclame, promotie, productontwikkeling of andere commerciële doeleinden, zonder vergoeding aan u of aan een andere persoon. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van elke inzending die u doet.

Voor elk product dat op de website is geselecteerd, wordt een overzichtspagina weergegeven met mogelijk een foto van het artikel, de kleur en referenties, de eenheidsprijs, de bestelde hoeveelheid en het totale verschuldigde bedrag voor uw bestelling. Voordat u uw bestelling plaatst door op de knop "kopen" te klikken, dient u te bevestigen dat deze informatie uw selectie correct weergeeft. Nadat u uw bestelling heeft bevestigd, wordt deze ter verwerking aangeboden.

Hoewel we stappen ondernemen om te proberen ervoor te zorgen dat de kleur, het ontwerp en de stijl van onze producten in de foto's of andere afbeeldingen die op de website worden weergegeven, representatief zijn voor de originele producten, kunnen er variaties optreden als gevolg van technische beperkingen van kleurreproductie op uw computerapparatuur en/of kleine updates tijdens de productie. Dienovereenkomstig zijn wij niet aansprakelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in de foto's of andere afbeeldingen van producten die op de website worden weergegeven. Als je vragen hebt over de producten, neem dan contact op met de klantenservice.

De website en de inhoud ervan worden aangeboden op een "as is" en "as available" basis. We geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de website of de producten die via de website worden aangeboden, noch met betrekking tot de goederen die aan u worden verkocht. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die verder gaan dan de beschrijving van de koopwaar op onze orderbevestiging.

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, vertegenwoordigen, garanderen of garanderen wij niet dat:

(a) de website vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden of ander destructief materiaal of kwaadaardige code;

(b) de informatie op de website juist, volledig of actueel is; of

(c) de website vrij is van gebreken of dat eventuele onjuistheden of gebreken zullen worden gecorrigeerd.

Door de website te gebruiken, stemt u ermee in dat uw gebruik van de website op uw eigen risico is, dat u de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle verlies van gebruik, verlies van gegevens en kosten in verband met alle noodzakelijke service of reparaties van apparatuur en/of software die die u gebruikt in verband met deze site, en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, veroorzaakt wordt door of verband houdt met uw gebruik van de website. Uw enige remedie tegen SODA MAKE UP voor ontevredenheid over de website is om te stoppen met het gebruik van de website.

Waar de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat, is het mogelijk dat sommige of alle voorgaande afwijzingen van garantie niet op u van toepassing zijn.