Wettelijke kennisgeving

De website kan links bevatten naar websites van derden die niet onder het beheer of de controle staan. Al dergelijke links worden alleen voor uw gemak aangeboden en zijn niet, en mogen niet worden geïnterpreteerd als, een uitdrukkelijke of impliciete goedkeuring van dergelijke websites van derden of producten of diensten die daarop kunnen worden aangeboden. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of anderszins in verband met dergelijke websites van derden. Alle vragen of opmerkingen over websites van derden moeten worden gericht aan de eigenaren of exploitanten van dergelijke websites. Lees de algemene voorwaarden die door dergelijke websites kunnen worden opgelegd, aangezien deze kunnen verschillen van deze gebruiksvoorwaarden.

U mag geen automatisch apparaat, programma of methode gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, "page-scrape", "robot" of "spider"), of een vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces, om toegang te krijgen tot, te verwerven, te kopiëren of om enig deel van de website te controleren, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of te proberen te verkrijgen op een manier die niet met opzet via de website beschikbaar is gesteld. We behouden ons het recht voor om dergelijke activiteiten te blokkeren.

U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel of kenmerk van de website, of andere systemen of netwerken die met de website zijn verbonden door middel van hacking, wachtwoord "mining" of andere onwettige middelen.

Bovendien mag u de kwetsbaarheid van de website of een met de website verbonden netwerk niet onderzoeken, scannen of testen, noch de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de website schenden. U mag geen informatie over een andere gebruiker of bezoeker van de website, of enige andere klant, opzoeken, traceren of trachten te traceren, of de website of enige dienst of informatie die door of via de website beschikbaar wordt gesteld of aangeboden, exploiteren, op enigerlei wijze waarbij het doel is om informatie te onthullen, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals voorzien door de website.

U stemt ermee in geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de website of enige transactie die op de website wordt uitgevoerd, of het gebruik van de website door een andere persoon te verstoren of te proberen te verstoren.

U mag de website niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze gebruiksvoorwaarden of om de uitvoering van een illegale activiteit of andere activiteit te vragen die inbreuk maakt op de rechten van SODA MAKE-UP of anderen.

Alle aanbiedingen van producten zoals deze op de website worden weergegeven, zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om de items die op de website worden voorgesteld op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We proberen informatie te verstrekken over de beschikbaarheid van producten op het moment van bestellen, maar soms kunnen er fouten optreden, ook wanneer gelijktijdige bestellingen van hetzelfde product door meerdere klanten worden geplaatst. Als een product niet zonder materiële vertraging beschikbaar is nadat u uw bestelling hebt geplaatst, wordt u hiervan per e-mail of per telefoon op de hoogte gesteld en kunt u wachten tot het product beschikbaar is of uw bestelling annuleren. Als u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren, worden eventueel reeds in rekening gebrachte bedragen teruggestort. SODA MAKEUP is niet aansprakelijk indien producten niet op voorraad zijn of anderszins niet leverbaar zijn.

In overeenstemming met de EU-regelgeving moet u 18 jaar of ouder zijn om een aankoop te doen op de website, en door een aankoop te doen, verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent.

De gegevens die door de website worden verzameld, bepalen de voorwaarden van de transacties tussen SODA MAKEUP en zijn klanten. In het geval van een geschil tussen SODA MAKEUP en haar klanten met betrekking tot een transactie die is aangegaan met behulp van de website, en behoudens het recht van SODA MAKEUP om een bestelling te annuleren of niet te accepteren, zijn de gegevens die door de website worden verzameld de voorwaarden van de transactie.

Alle prijzen voor alle producten op de website zijn in euro en exclusief belastingen en verzendkosten (zie "Verzending en levering"). We behouden ons het recht voor om de prijzen van producten die op de website worden aangeboden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U betaalt de prijzen die op de website werden weergegeven op het moment dat uw bestelling werd bevestigd, op voorwaarde dat de bestelde goederen op dat moment beschikbaar waren, maar we behouden ons het recht voor om uw bestelling naar eigen goeddunken om welke reden dan ook niet te accepteren of te annuleren , ook als de producten niet beschikbaar zijn, onjuist geprijsd zijn of anderszins onjuist zijn beschreven.

We brengen staats-, lokale en provinciale belastingen in rekening en innen deze voor online transacties op basis van het verzendadres en zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving. Een schatting van deze belastingen wordt verstrekt tijdens het bestelproces en de werkelijke omzetbelasting (indien van toepassing) wordt berekend wanneer uw bestelling wordt verzonden en kan afwijken van de geschatte belasting. Toepasselijke belastingen worden toegepast op bestellingen die worden verzonden naar elke locatie waar we belastingen moeten innen. Als we niet verplicht zijn belastingen te innen, is het uw verantwoordelijkheid om eventuele gebruiksbelastingen of soortgelijke belastingen te bepalen en te betalen.

U bent verplicht om elke bestelling die op de website wordt geplaatst onmiddellijk na bevestiging van uw bestelling te betalen. Uw bestelling wordt pas verwerkt voor verzending zodra we uw betaalmethode hebben geverifieerd en autorisatie hebben ontvangen om uw betaling te verwerken. Wij accepteren alleen betalingen met een betaalkaart of creditcard. Alle bestellingen zijn betaalbaar in EUR. We accepteren verschillende betaalmethoden, waaronder creditcards: Mastercard, Visa.

Als een van de producten in uw bestelling niet beschikbaar is, brengen we u alleen de prijzen, belastingen en verzendkosten in rekening voor de beschikbare goederen.

Als SODA MAKEUP gerechtelijke stappen tegen u onderneemt als gevolg van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, heeft SODA MAKEUP het recht om van u te verhalen, en stemt u ermee in om alle redelijke advocatenhonoraria en kosten van een dergelijke actie te betalen, bovendien op enige andere vrijstelling verleend aan SODA MAKEUP. U stemt ermee in dat SODA MAKEUP niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw toegang tot de website als gevolg van een schending van onze voorwaarden, inclusief de gebruiksvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden en de privacy het beleid.

Onze voorwaarden, inclusief de gebruiksvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de EU, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten, en zijn van toepassing op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met op de gebruiksvoorwaarden of verkoopvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, constructie, prestatie en handhaving. In het geval van een geschil is de handelsrechtbank van Frankrijk/VK exclusief bevoegd en u stemt er hierbij mee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van een dergelijke rechtbank en u doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van en stemt ermee in niet te pleiten of te claimen in een dergelijke rechtbank dat een dergelijke actie, rechtszaak of procedure die bij een dergelijke rechtbank is aangespannen, is op een ongelegen forum gebracht. SODA MAKE UP heeft het recht om een gerechtelijk bevel of andere billijke vergoeding te zoeken en te verkrijgen om haar rechten hieronder te beschermen zonder de noodzaak om een borgsom of zekerheid te stellen.

Als een bepaling van de gebruiksvoorwaarden, verkoopvoorwaarden of aanvullende voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht voor zover toegestaan door de wet.